Pindena

«Programvareselskapet Pindena AS er endelig blitt en del av en større enhet etter at selskapet slo seg sammen med Deltager AS. Vår rådgiver i prosessen har vært Regroup.

Vi er svært tilfredse med måten Regroup har håndtert denne prosessen på, og vi er komfortable med deres støtte gjennom hele forløpet. Regroup viser en imponerende effektivitet og tydelighet fra starten av, ved å kommunisere våre prisforventninger og rammer for transaksjonen.

Deres deltakelse har ikke bare vært begrenset til forhandlinger, de har også aktivt deltatt i møter som normalt ikke er en del av slike prosesser. Regroup har vist seg å være en rådgiver som går den ekstra milen og har en industriell tankegang.

Hele prosessen har vært en positiv opplevelse for oss, og vi anbefaler varmt Regroup til andre eiere av programvareselskaper som vurderer å bli en del av noe større. Vi setter stor pris på deres innsats og engasjement i å realisere våre mål.»