Våre referanser

Hvem vi er

Vårt fokus er på utvikling av aksjonærverdier

Virksomheter med en høy grad av digitaliserte forretningsmodeller er vårt hovedfokus. Vi hjelper eiere og styret med å optimalisere aksjonærverdier gjennom strukturelle transaksjoner motivert ut fra industrielle og strategiske behov.  Nye Industrielle allianser er ofte konsekvensen av vår deltagelse som en aktiv samtalepartner og rådgiver.  Dette kan være gjennom oppkjøp av selskap som har utviklet en programvare som mangler i egen virksomhet, og der en overtagelse vil  kunne gi synergier samt muligheter for sterkere vekst. Regroup bistår også selskaper i reorganisering av virksomheten som f.eks  har en sammenblanding av ulike forretningsområder, der en eller flere av forretningsområdene påvirker verdien av selskapet negativt.

Vi hjelper også med intelligent kapital i form av personer som kan gå aktivt inn i styret og ledelse av et selskap. Med dette kan det også følge vekstkapital som tilføres via rettede kapitalforhøyelser eller konvertible lån.

Omfattende prospekter med høy pris, som de færreste leser, er ikke en del av våre tjenester og vi går aldri bredt ut i forbindelse med å finne transaksjonsparter. Vi jobber industrielt, fokusert og søker løsninger som kan stå seg over tid. Vi tar oss tid til å forstå din virksomhet og hva du som eier ønsker å oppnå i fremtiden og hvilke utfordringer virksomheten står overfor i dag.

Vårt fokus er på strukturelle transaksjoner som kan bringe merverdi inn i din virksomhet og gjøre din hverdag enklere. Lykkes vi med dette er vår inntekt suksesshonorar knyttet opp mot størrelsen på transaksjonen.

Regroup – Completing Deals that Make Sense 

Våre tjenesterTeam Regroup