Referanser

Fokus

Optimalisering av aksjonærverdier

Omfattende prospekter med høy pris, som de færreste leser, er ikke en del av våre tjenester og vi går aldri bredt ut i forbindelse med å finne transaksjonsparter. Vi jobber industrielt, fokusert og søker løsninger som kan stå seg over tid. Vi tar oss tid til å forstå din virksomhet og hva du som eier ønsker å oppnå i fremtiden og hvilke utfordringer virksomheten står overfor i dag.

Vårt fokus er på strukturelle transaksjoner som kan bringe merverdi inn i din virksomhet og gjøre din hverdag enklere. Lykkes vi med dette er vår inntekt suksesshonorar knyttet opp mot størrelsen på transaksjonen.