Vårt fokus

Optimalisering av aksjonærverdier

Det ligger i vårt navn “Regroup” at vi arbeider med strukturelle transaksjoner. Dette omfatter fusjoner, oppkjøp og salg av virksomheter, men også formidling av nøkkelpersoner til styret og ledelse. 

Vi tar alltid en eiers perspektiv i det vi gjør. Våre råd og anbefalinger er basert på at en transaksjon skal stå seg over tid, og være med på å optimalisere eiernes verdier. 

Vårt fokus er virksomheter som omsetter fra NOK 5 – 250 millioner og som lever av å selge digitale tjenester. De områdene vi i dag betjener er innenfor programvare (Saas – Software as a service), it drift og sikkerhet (Cloud computing), og virksomheter som driver med datadrevet salg (Inbound marketing, eCommerce etc.).  

Det er ingen faste kostnader forbundet med å bruke oss som en rådgiver. Vi lever av suksess honorar knyttet til den enkelte transaksjon. Således har du og vi sammenfallende interesser med å lykkes.

Vi er industrielle i vår tankegang og går aldri bredt ut i forhold til å finne transaksjons-parter. Dersom vi tar kontakt med deg, er det fordi vi allerede har noe konkret å presentere og således gjort en del forundersøkelser. Dersom det er du som henvender deg til oss for å kjøpe opp eller selge din virksomhet, er vårt fokus å finne frem til den transaksjons-part som har den optimale industrielle match.  

Du er når som helst velkommen til en uforpliktende prat!