Team Regroup

Niels Erik Feilberg | Managing partner

Gjennom en mer enn 35 års yrkeskarriere har jeg hatt CFO rollen innen flere børsnoterte shipping- og offshore selskaper notert i Norge og USA. I løpet av denne tiden har jeg deltatt i flere børsintroduksjoner og vært med på nærmere 80 oppkjøp/fusjoner eller salg av selskaper. Gjennom 90-tallet og begynnelsen av 2000 tallet var jeg en del av ledelsesgruppen i Ugland Nordic Shipping. Et børsnotert selskap som i løpet av et tiår ble verdens største eier av bøyelastere, dvs tankskip som laster olje ved offshore installasjoner. Selskapet ble senere kjøpt opp av Teekay Shipping.

Etter 11 år I Nokas, den største aktøren innenfor Security og Kontant-håndtering i Norden, sluttet jeg i 2020 som CFO og konserndirektør og begynte som Senior Partner i Regroup. I Nokas hadde jeg blant annet ansvar for oppkjøp og fusjoner. Under min tid i Nokas vokste selskapets omsetning fra NOK 900 millioner i 2009 til over NOK 8 milliarder i 2019. Under samme periode gjennomførte vi mellom 35 og 40 oppkjøp/fusjoner i alle nordiske land.

I Regroup er jeg ansvarlig for bistå kunden under forhandlinger og prosessen med kjøp eller salg av selskaper, med mål om å skape aksjonærverdier over tid.

E-post: nef@regroup.no | Telefon: +47 908 70 866 | LinkedIn

Peter Wesenberg | Senior partner

Gjennom en variert karriere på over 40 år har jeg innehatt topplederstillinger og styreverv innen sikkerhet, mat og drikke, akvakultur, forskning og høyere utdanning.

Min tid i Nokas AS som konserndirektør (2007-2020) innebar ansvar for kontanthåndtering, hvor jeg ledet selskapet gjennom en periode med dobling av omsetning og betydelig internasjonal ekspansjon, gjennom både oppkjøp og innovasjon.

I min periode som styreleder ved Høyskolen Kristiania (2012-2021), økte omsetningen fra 390 MNOK til 1300 MNOK. I hele perioden var lønnsomheten god. Veksten skjedde både gjennom organisk vekst og gjennom oppkjøp av fem skoler.

Med en Bachelor i økonomi og en Mastergrad samt PhD i organisasjonspsykologi, har min karriere vært drevet av innovasjon og omstilling i organisasjoner og lønnsom vekst.

E-post: p.wesenberg@outlook.com | Telefon: +47 905 23 970 | LinkedIn

Rune Holsvik

Rune Holsvik | Senior partner & Founder

Jeg har arbeidet med emisjoner, finansielle restruktureringer, fusjoner og oppkjøp i mer enn 30 år. I hovedsak har dette vært selskaper innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Jeg har også erfaring fra finansielle og operasjonelle restruktureringer i børsnoterte selskaper.

Min styrke ligger først og fremst i å identifisere virksomheter som kan passe sammen industrielt og strategisk, og koble ledelsen i disse selskapene sammen for å iverksette en mulig prosess.

Av natur er jeg en typisk gründer og har alltid arbeidet i egne virksomheter. Det er kanskje derfor jeg også opplever stor glede og interesse av å ha samtaler med bedriftseiere for å høre om deres egen reise med å utvikle sin virksomhet.

I Regroup har jeg ansvaret for å identifisere selskaper vi har lyst å jobbe med, og der vi opplever å kunne tilby merverdi.

E-post: rune@regroup.no | Telefon: +47 905 18 300 | LinkedIn