MixMove

«Regroup har gjort det mulig for MixMove å hente inn nødvendig kapital til å sikre vår plan for vekst i årene fremover. Som vår strategiske rådgiver har de vært dyktig til å knytte sammen de rette personer og selskaper til rett tid med rett budskap.

Regroup utmerker seg også ved å ha streng kontroll på formalia, og at avtaler som inngås formaliseres mellom partene på et tidlig tidspunkt. For meg som leder av MixMove var dette helt avgjørende for mitt engasjement. Dette ga meg den nødvendige tryggheten for å akseptere oppdraget.»