07 Media

«07 Media er landsdekkende og er en del av 07 Gruppen som har en årlig omsetning på ca 500 millioner.

Regroup har bistått både 07 Gruppen og Coretrek i en prosess der 07 Gruppen har solgt sitt datterselskap 07 Interaktiv til Coretrek. Initiativet til denne virksomhetsoverdragelsen kom fra Regroup. Regroup har bistått partene med å designe elementene i en oppgjørsform, gjennomført en indikativ verdivurdering av begge virksomheter og utarbeidet intensjonsavtale. 

Jeg er meget tilfreds med Regroup som rådgiver i denne prosessen.»