Devion

«Regroup har bistått eierne i Devion i en salgsprosess der selskapet nå er blitt en del av Evelon: https://www.evelon.no

Vi er meget godt fornøyd med Regroup som vår rådgiver i prosessen, og har hatt stor nytte underveis i forhold til selve forhandlingsprosessen og kommunikasjonsstrategien i forhold til dette.

Det er helt åpenbart at Regroup besitter lang erfaring og kompetanse innenfor fusjoner, oppkjøp og salg av virksomheter og evner å tenke industrielt. Vi anbefaler derfor Regroup overfor andre it-selskaper som er i lignende prosesser.»