Coretrek – Helge Krossøy

«Regroup har bistått eierne i Coretrek gjennom en transaksjon som bidro til at passive eiere fikk realisert sin gevinst og selskapet fikk inn Holta Gruppen og Varro Vekstpartner som nye eiere.

Som styreleder i CoreTrek har jeg opplevd samarbeidet med Regroup meget positivt. Oppfølgingen underveis i prosessen har vært av en profesjonell karakter, og de har vært gode rådgivere og løsningsorienterte på de utfordringer som dukker opp i slike prosesser.»