Comtech

«Som eier og driver av Comtech opplever jeg prosessene med Regroup som meget verdifulle i forhold til å utvikle selskapet og synliggjøre verdier. Samarbeidet med Regroup er motiverende, og ikke minst lærerikt.

Jeg ble forøvrig overrasket over Regroups økonomiske modeller for verdivurdering og generering av operative driftsbudsjetter. De kunne på basis av historiske økonomiske data samt input fra meg i forhold til unormale avvik, produsere et meget detaljert driftsbudsjett for de neste 4 år knyttet opp til mine forventninger.

Noe slikt har jeg ikke sett tidligere.»