Bridge It

«Bridge It Solutions inngår nå i gruppe selskaper som sammen har et felles mål om å bygge en ledende aktør innenfor it drift & sikkerhet i det norske smb-markedet. Vi som eiere har hatt et nært og meget godt samarbeid med Regroup for å komme i mål med konsolideringen, og er veldig godt fornøyd med Regroup som vår rådgiver i denne prosessen.

Det vi ønsker fremheve spesielt, er evnen til å kommunisere og underbygge vårt prisbilde tidlig i prosessen, og opptre konsistent i forhold til dette. Videre er Regroup industrielle i sin tilnærming og fokuserer på at det skal være løsninger for alle parter som står seg over tid.

Vi er blitt godt ivaretatt hele veien og svært godt fornøyd med samarbeidet.»