Grette

«Jeg er imponert over Regroups evne til å tenke helhetlig i forbindelse med restrukturerings- og oppkapitalisering prosesser. Regroup vet å kapitalisere på sitt nettverk, trekke inn de rette personer i styret og ledelsen for å sikre gjennomføringsevne.

Den jobben Regroup har utført i MixMoveMatch er et strålende eksempel på dette.»