Coretrek – Kristian Susnic

«Coretrek benytter Regroup som en finansiell og strategisk rådgiver i forbindelse med strukturelle grep.

Regroup bisto Coretrek og 07 Gruppen i en prosess der Coretrek kjøpte datterselskapet 07 Interaktiv i mars 2018. Prosessen ble initiert av Regroup, og Regroup designet transaksjonsform samt utførte en indikativ verdivurdering av begge virksomheter. Regroup fungerte som en nøytral rådgiver for begge parter, og gjorde meget god jobb. 

Jeg opplever samarbeidet som verdifullt for vår virksomhet og anbefaler Regroup overfor andre IT- og programvareselskaper som står foran et veiskille i forhold til sin vekststrategi.»