Team Regroup

Niels Erik Feilberg | Managing partner

Gjennom en mer enn 35 års yrkeskarriere har jeg hatt CFO rollen innen flere børsnoterte shipping- og offshore selskaper notert i Norge og USA. I løpet av denne tiden har jeg deltatt i flere børsintroduksjoner og vært med på nærmere 80 oppkjøp/fusjoner eller salg av selskaper. Gjennom 90-tallet og begynnelsen av 2000 tallet var jeg en del av ledelsesgruppen i Ugland Nordic Shipping. Et børsnotert selskap som i løpet av et tiår ble verdens største eier av bøyelastere, dvs tankskip som laster olje ved offshore installasjoner. Selskapet ble senere kjøpt opp av Teekay Shipping.

Etter 11 år I Nokas, den største aktøren innenfor Security og Kontant-håndtering i Norden, sluttet jeg i 2020 som CFO og konserndirektør og begynte som Senior Partner i Regroup. I Nokas hadde jeg blant annet ansvar for oppkjøp og fusjoner. Under min tid i Nokas vokste selskapets omsetning fra NOK 900 millioner i 2009 til over NOK 8 milliarder i 2019. Under samme periode gjennomførte vi mellom 35 og 40 oppkjøp/fusjoner i alle nordiske land.

I Regroup er jeg ansvarlig for bistå kunden under forhandlinger og prosessen med kjøp eller salg av selskaper, med mål om å skape aksjonærverdier over tid.

E-post: nef@regroup.no | Telefon: +47 908 70 866 | LinkedIn

Knut Fredrik Ramstad | Senior partner

I begynnelsen av 2022 avsluttet jeg mitt engasjement som CEO for Saas-selskapet MixMove. Selskapet er nå et internasjonalt Saas-selskap som betjener store komplekse virksomheter som 3M, DHL, Schenker, Sonae innenfor samhandling knyttet til vareflyt, logistikk og distribusjon med en programvareløsning som har vunnet en rekke internasjonale priser.  

Verdien på MixMove er økt fra NOK 7 millioner i 2017 til en kapitalisert verdi på NOK 250 millioner i løpet av den perioden jeg har ledet selskapet. 

Siden midten av 80-tallet og frem til i dag har jeg opparbeidet meg en bred ledererfaring fra nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor følgende bransjer: Programvareselskaper, digitale medier og teknologi virksomheter innrettet mot logistikk og distribusjon.  

Min hovedinteresse er teknologi og programvare som kan forenkle og effektivisere arbeidsprosesser innenfor næringslivet.  De senere årene har mitt arbeid vært innenfor digitalisering og ikke minst skalering av programvare for B2B-segmentet. I årene med å bygge opp MixMove har jeg fått inngående kjennskap til datastyrt salg (Inbound Marketing, SEO etc.) og hvor viktig dette er for å bearbeide markedet og muliggjøre vekst. 

Min erfaring fra Schibsted og den transformasjonen mediebransjen har vært igjennom, er viktige byggeklosser i min kompetanse. Et eksempel er oppbyggingen og kommersialiseringen av rubrikktjenesten Finn.no der jeg hadde hovedansvaret for å tilrettelegge og bygge opp denne tjenesten. Finn.no ble etterhvert selve juvelen i Schibsted-systemet gjennom sin ekspansjon og sterke vekst i lønnsomhet. 

I Regroup er mitt fokus på å hjelpe eiere av teknologi- og programvareselskaper med å optimalisere aksjonærverdier gjennom strukturelle transaksjoner. Den hurtigste metoden for å tilegne seg teknologi, kompetanse, flere kunder, økt omsetning og markedsandeler er gjennom oppkjøp og fusjoner (M&A). Store konsern kjøper opp mindre virksomheter med spisset, innovativ teknologi, og selskaper med strategiske gap kan tette disse ved å slå seg sammen med en virksomhet som er komplementerende.

E-post: kfr@regroup.no | Telefon: +47 982 42 526 | LinkedIn

Rune Holsvik

Rune Holsvik | Senior partner & Founder

Jeg startet min første virksomhet i 1985. Dette var utvikling av programvare for teknisk analyse av børsnoterte aksjer og portefølje styringsverktøy. Forretningsmodellen var å leie ut programvare med tilgang til daglig oppdatering av børskurser. Dette var min introduksjon til markedet for digitaliserte forretningsmodeller. I 1994 ble selskapet kjøpt opp av en norsk fondsmegler virksomhet.

Av natur er jeg en typisk gründer og har alltid arbeidet i egne virksomheter. Noen med suksess og andre med nedturer.

I mer enn 30 år har jeg arbeidet med emisjoner, fusjoner og salg av teknologi- og programvareselskaper. I denne perioden har jeg hatt gleden av å arbeide tett sammen med eiere og grundere. Det mest spennende oppdraget var å være rådgiver for Christian von Koenigsegg i Koenigsegg AB på begynnelsen av 2000-tallet, og ikke minst kunne delta på bilmessen i Paris der den første modellen så dagens lys. Christian og hans kone Halldora er to mennesker som har gjort et evig inntrykk på meg, både som et «mastermind team» og som mennesker.

Min hovedinteresse er rettet inn mot teknologi- og programvareselskaper. Det er spennende å se hvordan teknologi kan bidra til å gjøre hverdagen for mennesker enklere, og ikke minst ha en positiv innvirkning i forhold til de klimautfordringer vi står overfor.

I Regroup har jeg ansvaret for å identifisere virksomheter som kan passe sammen industrielt og strategisk der målet er å skape en sterkere enhet med betydelig mer konkurransekraft. Jeg har en lidenskap for å koble mennesker og virksomheter som kan ha nytte av hverandre.

E-post: rune@regroup.no | Telefon: +47 905 18 300 | LinkedIn