Restrukturering

Opplever du hverdagen som krevende fordi du har mistet oversikt og har utfordringer med betjene løpende kostnader? Har du pågående kreditorer som tar vekk din fokus?

Fra utsiden har vi kanskje bedre forutsetninger til å se hele bildet og gripe fatt der det virkelig gjelder. Vi tar på oss den ubehagelige oppgaven med å forhandle med dine kreditorer for å redusere gjeldsbyrde, trimme balansen og får frem en basis som gjør det meningsfylt for deg å drive videre.

Men prosessen kan være krevende og selvsagt ta tid. Videre kommer dine forretningsmodeller under vår lupe og konsekvensen kan være at vi gir en klar anbefaling om total kursendring. For mange sitter dette langt inne når man har vært vant til en rekke prosesser som tidligere har gitt resultater.

Vårt mål med slike prosesser er først og fremst å unngå en konkurs og sikre deg en tilfredsstillende finansiell basis som gjør det mulig å vokse videre. Dersom det er behov kan vi også å hjelpe deg med å få på plass konsistente forretningsmodeller som er tilpasset din bransje, slik at du igjen blir konkurransedyktig i forhold til hva du kan levere av tjenester og produkter.