Strategiske partnere

Om Eco Corporate

Eco Corporate er et partnerdrevet konsulenthus innen bedriftsrådgivning og transaksjonsstøtte. Vi har et kompetent team med solid akademisk bakgrunn og omfattende erfaring fra bank, finansiering og konsulentbransjen som gjør at vi kan tilby en bred tjenesteportefølje innen forretningsområdene:

Transaksjonsstøtte
Strategi og forretningsutvikling
Kommersialisering
Fornybar energi

Vår visjon er å være en ledende og verdiskapende samarbeidspartner for selskaper i vekst. Vi gjennomfører oppdrag i alle livsfaser av et selskap og støtter kompetente team gjennom utfordringer i tidlig fase. Gjennom gode relasjoner og rådgivning over tid i flere faser er vårt mål alltid å jobbe for å nå deres langsiktige mål sammen. 

Hanne Hilleren –

Ekspert i Organisasjonsutvikling og Menneskelig Kapital

Hanne Hilleren er en anerkjent spesialist i organisasjonspsykologi, ledelse, og coaching, og vi er stolte av å ha henne som en strategisk samarbeidspartner hos Regroup. Med over to tiår i bransjen har Hanne en imponerende rekke av sertifiseringer og erfaringer som posisjonerer henne som en uvurderlig ressurs i spørsmål som involverer menneskelig kapital, organisasjonskultur og forandring.

Utdannelse og Kompetanse

Hanne er en livslang lærende, noe som er tydelig fra hennes brede og dype utdannelsesbakgrunn. Hun har grader og sertifikater fra anerkjente institusjoner som BI, Erickson College og Yale University, med fokusområder som spenner fra emosjonell intelligens til personlig effektivitet og velvære.

Bidrag til Forretningsverden

Hanne har tidligere arbeidet tett med store selskaper som Roche Norge, hvor hun spilte en nøkkelrolle i å styrke organisasjonskulturen og effektiviteten. Hun har også demonstrert en enestående evne til å løse komplekse menneskelige utfordringer i organisasjonen, noe som har resultert i høyere produktivitet og redusert sykefravær.

Hva hun bringer til Regroup

Hennes erfaring er spesielt relevant for vårt arbeid innen fusjoner, oppkjøp og salg av virksomheter. Hanne forstår viktigheten av menneskelig kapital i slike komplekse prosesser og kan tilby dyptgående innsikt og praktiske løsninger for å navigere i kulturelle og organisatoriske utfordringer. Med Hannes støtte, kan vi sikre en jevnere, mer effektiv overgang for alle involverte parter, og derfor bidra til en vellykket transaksjon.

Vi er begeistret for å ha Hanne Hilleren som en del av Regroup-teamet og ser frem til å utnytte hennes unike kompetanse til å bringe verdi til våre kunder og deres virksomheter.

Kontakt data:
Hanne Hilleren
Mobil: +47 90 12 81 01
E-post: hanne.hilleren@gmail.com