Vi er Regroup!

Nils Arne

Nils Arne Tvedten

The Codemaker

Email: [email protected]
Telefon: +47 917 48 750

I 1998 var jeg med på å starte opp Vianett med tre andre partnere og har vært med på hele reisen inntil selskapet ble solgt i 2017. På tidspunktet for salg besto omsetningen av automatiserte digitale tjenester med ca 1 millioner betalte API-transaksjoner i snitt hver dag. I 2017 oppnådde Vianett nesten 100 millioner i omsetning og leverte et driftsoverskudd på 18.7 millioner med kun 5 ansatte.

Jeg har deltatt i prosessen ved salg av dette selskapet to ganger, først til et svensk børsnotert selskap, og senere til et norsk børsnotert selskap for ca 90 millioner kroner. 

Min bakgrunn er i hovedsak som full-stack utvikler og i Vianett arbeidet jeg tett mot programvareselskaper og utviklere i 20 år. Selv i perioder med lederstillinger, har jeg alltid videreutviklet den tekniske kompetansen min, og jobber i dag fortsatt daglig med programvareutvikling.

I Regroup har jeg ansvaret for vår egen Saas-plattform Regroup Insights som vi benytter aktivt i forbindelse med strukturelle transaksjoner i tillegg til at jeg deltar i innledende møter med våre kunder. 

Rune Holsvik

Rune Holsvik

The Rainmaker

Email: [email protected]

Telefon: +47 905 18 300

Jeg startet min første virksomhet i 1985. Dette var utvikling av programvare for analyse av børsnoterte aksjer og portefølje styringsverktøy. Forretningsmodellen var å leie ut programvare med tilgang til daglig oppdatering av børskurser. Dette var min introduksjon til markedet for digitaliserte forretningsmodeller. I 1994 ble selskapet kjøpt opp av en norsk fondsmegler virksomhet.

I mer enn 30 år har jeg arbeidet med emisjoner, fusjoner og salg av teknologi- og programvareselskaper. I denne perioden har jeg hatt gleden av å arbeide tett sammen med eiere og grundere.

Min hovedinteresse er rettet inn mot programvareselskaper som lever av repeterende lisensinntekter fra programvareløsninger.

I Regroup har jeg ansvaret for å identifisere virksomheter som kan passe sammen industrielt og strategisk der målet er å skape en sterkere enhet med betydelig mer konkurransekraft.

NEF-web

Niels Erik Feilberg

The Dealmaker

Email: [email protected]
Telefon: +47 908 70 866

Gjennom en mer enn 35 års yrkeskarriere har jeg hatt CFO rollen innen flere børsnoterte shipping- og offshore selskaper notert i Norge eller i USA. I løpet av denne tiden har jeg deltatt i flere børsintroduksjoner og vært med på nærmere 80 oppkjøp/fusjoner eller salg av selskaper. Gjennom 90-tallet og begynnelsen av 2000 tallet var jeg en del av ledelsesgruppen i Ugland Nordic Shipping. Et børsnotert selskap som i løpet av et tiår ble verdens største eier av bøyelastere, dvs tankskip som laster olje ved offshore installasjoner. Selskapet ble senere kjøpt opp av Teekay Shipping.

Etter 11 år I Nokas, den største aktøren innenfor Security og Kontanthåndtering I Norden, sluttet jeg i 2020 som CFO og konserndirektør og begynte som Senior Partner i Regroup. I Nokas hadde jeg blant annet ansvar for oppkjøp og fusjoner. Under min tid i Nokas vokste selskapets omsetning fra NOK 900 millioner i 2009 til over NOK 8 milliarder i 2019. Under samme periode gjennomførte vi mellom 35 og 40 oppkjøp/fusjoner i alle nordiske land.

I Regroup er jeg ansvarlig for bistå kunden under forhandlinger og prosessen med kjøp eller salg av selskaper, med mål om å skape aksjonærverdier over tid.