Vi er Regroup!

NEF-web

Niels Erik Feilberg

Managing Partner

Email: nef@regroup.no
Telefon: +47 908 70 866

Gjennom en mer enn 35 års yrkeskarriere har jeg hatt CFO rollen innen flere børsnoterte shipping- og offshore selskaper notert i Norge eller i USA. I løpet av denne tiden har jeg deltatt i flere børsintroduksjoner og vært med på nærmere 80 oppkjøp/fusjoner eller salg av selskaper. Gjennom 90-tallet og begynnelsen av 2000 tallet var jeg en del av ledelsesgruppen i Ugland Nordic Shipping. Et børsnotert selskap som i løpet av et tiår ble verdens største eier av bøyelastere, dvs tankskip som laster olje ved offshore installasjoner. Selskapet ble senere kjøpt opp av Teekay Shipping.

Etter 11 år I Nokas, den største aktøren innenfor Security og Kontanthåndtering I Norden, sluttet jeg i 2020 som CFO og konserndirektør og begynte som Senior Partner i Regroup. I Nokas hadde jeg blant annet ansvar for oppkjøp og fusjoner. Under min tid i Nokas vokste selskapets omsetning fra NOK 900 millioner i 2009 til over NOK 8 milliarder i 2019. Under samme periode gjennomførte vi mellom 35 og 40 oppkjøp/fusjoner i alle nordiske land.

I Regroup er jeg ansvarlig for bistå kunden under forhandlinger og prosessen med kjøp eller salg av selskaper, med mål om å skape aksjonærverdier over tid.

kfr

Knut Fredrik Ramstad

Senior Partner

Email: kfr@regroup.no
Telefon: +47 982 42 526

I begynnelsen av 2022 avsluttet jeg mitt engasjement som CEO for Saas-selskapet MixMove. Selskapet er nå et internasjonalt Saas-selskap som betjener store komplekse virksomheter som 3M, DHL, Schenker, Sonae innenfor samhandling knyttet til vareflyt, logistikk og distribusjon med en programvareløsning som har vunnet en rekke internasjonale priser.  

Verdien på MixMove er økt fra NOK 7 millioner i 2017 til en kapitalisert verdi på NOK 250 millioner i løpet av den perioden jeg har ledet selskapet. 

Siden midten av 80-tallet og frem til i dag har jeg opparbeidet meg en bred ledererfaring fra nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor følgende bransjer: Programvareselskaper, digitale medier og teknologi virksomheter innrettet mot logistikk og distribusjon.  

Min hovedinteresse er teknologi og programvare som kan forenkle og effektivisere arbeidsprosesser innenfor næringslivet.  De senere årene har mitt arbeid vært innenfor digitalisering og ikke minst skalering av programvare for B2B-segmentet. I årene med å bygge opp MixMove har jeg fått inngående kjennskap til datastyrt salg (Inbound Marketing, SEO etc.) og hvor viktig dette er for å bearbeide markedet og muliggjøre vekst. 

Min erfaring fra Schibsted og den transformasjonen mediebransjen har vært igjennom, er viktige byggeklosser i min kompetanse. Et eksempel er oppbyggingen og kommersialiseringen av rubrikktjenesten Finn.no der jeg hadde hovedansvaret for å tilrettelegge og bygge opp denne tjenesten. Finn.no ble etterhvert selve juvelen i Schibsted-systemet gjennom sin ekspansjon og sterke vekst i lønnsomhet. 

I Regroup er mitt fokus på å hjelpe eiere av teknologi- og programvareselskaper med å optimalisere aksjonærverdier gjennom strukturelle transaksjoner. Den hurtigste metoden for å tilegne seg teknologi, kompetanse, flere kunder, økt omsetning og markedsandeler er gjennom oppkjøp og fusjoner (M&A). Store konsern kjøper opp mindre virksomheter med spisset, innovativ teknologi, og selskaper med strategiske gap kan tette disse ved å slå seg sammen med en virksomhet som er komplementerende. 

Rune Holsvik

Rune Holsvik

Senior Partner

Email: rune@regroup.no

Telefon: +47 905 18 300

Jeg startet min første virksomhet i 1985. Dette var utvikling av programvare for analyse av børsnoterte aksjer og portefølje styringsverktøy. Forretningsmodellen var å leie ut programvare med tilgang til daglig oppdatering av børskurser. Dette var min introduksjon til markedet for digitaliserte forretningsmodeller. I 1994 ble selskapet kjøpt opp av en norsk fondsmegler virksomhet.

I mer enn 30 år har jeg arbeidet med emisjoner, fusjoner og salg av teknologi- og programvareselskaper. I denne perioden har jeg hatt gleden av å arbeide tett sammen med eiere og grundere.

Min hovedinteresse er rettet inn mot programvareselskaper som lever av repeterende lisensinntekter fra programvareløsninger.

I Regroup har jeg ansvaret for å identifisere virksomheter som kan passe sammen industrielt og strategisk der målet er å skape en sterkere enhet med betydelig mer konkurransekraft.

Nils Arne

Nils Arne Tvedten

Full Stack Utvikler

Email: nilsarne@regroup.no
Telefon: +47 917 48 750

I 1998 var jeg med på å starte opp Vianett med tre andre partnere og har vært med på hele reisen inntil selskapet ble solgt i 2017. På tidspunktet for salg besto omsetningen av automatiserte digitale tjenester med ca 1 millioner betalte API-transaksjoner i snitt hver dag. I 2017 oppnådde Vianett nesten 100 millioner i omsetning og leverte et driftsoverskudd på 18.7 millioner med kun 5 ansatte.

Jeg har deltatt i prosessen ved salg av dette selskapet to ganger, først til et svensk børsnotert selskap, og senere til et norsk børsnotert selskap for ca 90 millioner kroner. 

Min bakgrunn er i hovedsak som full-stack utvikler og i Vianett arbeidet jeg tett mot programvareselskaper og utviklere i 20 år. Selv i perioder med lederstillinger, har jeg alltid videreutviklet den tekniske kompetansen min, og jobber i dag fortsatt daglig med programvareutvikling.

I Regroup har jeg ansvaret for vår egen Saas-plattform Regroup Insights som vi benytter aktivt i forbindelse med strukturelle transaksjoner i tillegg til at jeg deltar i innledende møter med våre kunder.