Kapitalforhøyelser

Opplever du voksesmerter og har behov for mer kapital til å ansette flere dyktige mennesker? Eller kanskje din virksomhet står foran store investeringer for å øke kapasitet?

Egenkapital kan være svært dyrt, og det er mange aktører der ute som kan tilby kapital mot helt urimelige betingelser. Kun du selv vet hvor mye tid og krefter du har lagt inn i din egen virksomhet.

Vi kan bistå med å synliggjøre verdier og få tilrettelagt din virksomhet for kapitalinnhenting, og har et nettverk inn mot ulike typer investeringsmiljøer som investerer i tidlig fase, oppbyggingsfase og mer moden fase. Vi har arbeidet med denne typen prosesser i mer enn 35 år.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.